Om

Christina Reslegård

PSYKOTERAPEUT I ÖSTERSUND

Om mig

 

Född 1958. I grunden legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning i psykiatrisk vård. Examen från dåvarande Mitthögskolan 1992.

 

Filosofie kandidatexamen från Mittuniversitetet 2004

 

Legitimerad psykoterapeut med kognitiv inriktning, examinerad från Umeå Universitet 2010

 

Mångårig erfarenhet av arbete med psykologisk behandling vid olika former av psykisk ohälsa

 

Medlemskap

 

Sfkbt - Svenska föreningen för kognitiva och beteendeinriktade terapier

 

PRF - Psykiatriska riksföreningen för sjuksköterskor

 

Psykoterapeuter–z Föreningen legitimerade Psykoterapeuter i Jämtlands län

 

________________________________

 

Jag träffas efter överenskommelse

via telefon eller mail

 

070-519 14 79

 

info@reslegardkbt.se

 

Christina Reslegård - Psykoterapeut i Östersund - 070-519 14 79 - www.reslegardkbt.se - info@reslegardkbt.se