Etiska riktlinjer

Christina Reslegård

PSYKOTERAPEUT I ÖSTERSUND

Utdrag ur etiska riktlinjer fastställda av årsmötet i Sfkbt

(Svenska föreningen för kognitiva och beteendeinriktade terapier):

 

Medlem i SFKBT som tillhör en yrkesförening följer även sina yrkesetiska regler och riktlinjer.

 

  • Medlem skall använda sin kunskap på ett optimalt sätt och respektera varje individs värdighet och integritet. Arbetet baseras på humanistiska och demokratiska ideal samt principen om människors lika värde.

 

  • Medlems kunskap skall inte användas för att kränka, utnyttja eller förtrycka individen och försäkrar sig om att hans/hennes tjänster inte på annat sätt inte missbrukas.

 

  • Medlem medverkar inte till någon form av diskriminering.

 

  • Medlem förväntas integrera de etiska principerna i sin yrkesmässiga praktik.

 

  • Medlem ansvarar för kvaliteten och konsekvenserna av sitt arbete och är medveten om att han/hon upplevs som en representant för sfKBT.

     

  • Medlemskap i sfKBT medför inte någon professionell status eller kvalifikation. Medlem får inte hänvisa till sitt medlemskap i sfKBT

 

 

 

Christina Reslegård - Psykoterapeut i Östersund - 070-519 14 79 - www.reslegardkbt.se - info@reslegardkbt.se