Hem

Christina Reslegård

PSYKOTERAPEUT I ÖSTERSUND

Psykoterapi och psykologi för individ och grupp

Jag heter Christina Reslegård och har mångårig erfarenhet av psykoterapi och psykologisk behandling.

Upplever du exempelvis en livskris, känner oro, nedstämdhet, vilsenhet i livet eller har problem i relationer?

 

En kontakt med en legitimerad psykoterapeut ger dig förutsättningar att, med professionellt stöd, stärka självkänsla, självinsikt och bearbeta svåra livshändelser. Du kan även få konkret handledning och råd i vardagslivets utmaningar.

Jag erbjuder

 

KBT (kognitiv beteendeterapi) ett paraplybegrepp som innehåller flera terapimetoder med en gemensam grund. KBT har en vetenskaplig grund och erkända resultat för bland annat behandling av ångest, kriser, beroende och depression.

 

KPT (Kognitiv psykoterapi) som utgår från teorin att psykologiska störningar härrör från ett dysfunktionellt tänkande eller en dysfunktionell arbetsmodell. Genom kognitiv terapi försöker man förändra en dysfunktionell arbetsmodell som ofta präglas av negativa tankar och känslor.

 

 

Samtalsstöd Att få prata ut, ha ett bollplank, sortera tankar...

Att ha en neutral och stöttande samtalspartner kan ha många namn. Grunden är alltid ett förtroendefullt, ostört samtal utifrån klientens behov.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Varmt välkommen!

 

Christina Reslegård - Psykoterapeut i Östersund - 070-519 14 79 - www.reslegardkbt.se - info@reslegardkbt.se